CORONA hulp gevraagd, doneer nu zodat de kinderen in Ghana veilig naar school kunnen

100% VOOR GHANA!

Welkom bij de Holland Ghana Foundation. We zetten ons vrijwillig en voor de volle 100% in om onze doelen in Ghana te realiseren. Ieder op zijn eigen unieke manier, maar we hebben een belangrijke gemene deler:

We zetten ons met hart en ziel in voor de mensen in Ghana!

En daarom werkt de Holland Ghana Foundation, met haar eigen vertegenwoordigers aldaar, aan een betere toekomst voor de Ghanese bevolking, vooral die van de kinderen. Zij zijn immers de toekomst. We doen dit lokaal met een diversiteit aan projecten, waardoor we de projecten goed kunnen begeleiden met een duurzaam resultaat.

We hebben in de afgelopen jaren het volgende gerealiseerd:

11 scholen waar we 2400 kinderen hebben opgevangen. Niet alleen hebben we de scholen gebouwd, we hebben ook een heel aantal kinderen gesponsord die dankzij ons ook naar school kunnen
4 ziekenhuizen en een kraamkliniek waar we ruim 388.000 mensen hebben geholpen. Daar zijn ook 62 baby's geboren.
We hebben 14 drinkwater/distributiesystemen aangelegd en daarmee bijna 400.000 mensen hebben geholpen aan schoon drinkwater

We richten ons hierbij op 3 thema’s: Scholing Gezondheid Drinkwater

Scholing: Lezen, schrijven en rekenen zijn de basisbehoefte van ieder kind uiteraard ook in Ghana. We hebben ons met onze activiteiten altijd gericht op het mogelijk maken van die elementaire behoefte voor de toekomst van een land in ontwikkeling. We hebben met onze gerealiseerde scholen al heel veel kinderen kansen kunnen bieden om zich de lesstof eigen te maken. Ook daarin kunt u een belangrijke bijdrage leveren, ook bij onderwijs is er uiteraard voortdurende hulp vraag. BEKIJK PROJECTEN ->
Gezondheid: In de door ons gerealiseerde klinieken is een permanente vraag naar gezondheidsmaterialen en –medicijnen. Natuurlijk doen we dat in overleg met onze plaatselijke vertegenwoordigers en de autoriteiten. Ook wij zijn ons terplekke bewust geworden van het feit dat met een bescheiden bijdragen levens kunnen redden. Zo bleek bij de opening van een van onze klinieken bleek dat er jaarlijks 100 vrouwen levens gespaard worden vanwege de voorzieningen die daar nu beschikbaar zijn. Omdat er natuurlijk permanent behoefte is aan gezondheidsmaterialen en -medicijnen kunt u ook daarbij helpen. BEKIJK PROJECTEN ->
Schoon drinkwater is een absolute levensvoorwaarde voor elk mens, dus uiteraard ook voor de kinderen en de ouders in Ghana.
Schoon drinkwater voorkomt ook dat de kinderen ziek worden en zelfs kunnen overlijden.
Door het bevorderen van waterputten, watertanks – met name bij de scholen – en bij behorende voorzieningen wordt de eerste cruciale stap gezet in de drie trap, schoon water, gezondheid en goed onderwijs. We willen er alles aan doen om deze voorziening op zoveel mogelijk plaatsen in ons werkgebied te laten ontstaan. BEKIJK PROJECTEN ->

WIE ZIJN WIJ?

HENK DE BREIJ

ROB BEUKEMA

PETER KEMP

MAURITS HUISMAN

JASPER SCHOONHOVEN

VERONICA MARTINEZ SOBRIONO

ANNEMIEKE VAN DER VEGT

EMMANUEL TETE

IVETTE VERSLUIJS

Geschiedenis

LEES MEER OVER ONS

GEREALISEERDE PROJECTEN

Tadankro Clinic Waterproject In Uitvoering!

De huidige waterpomp in het dorp heeft een slechte wateropbrengst, vandaar dat sommige dorpelingen het water uit de rivier gebruiken en daardoor de kans hebben om diverse ziektes op te lopen.
BEKIJK PROJECT

Waterproject Behenase Primary en KG - In Uitvoering!

De Behenase Primary en KG zijn in 2019 flink opgeknapt aan de binnen- en buitenzijde en nu is de watervoorziening ook goed geregeld!
BEKIJK PROJECT

Renovatie Hetty Krommert Kliniek

Na de nieuwbouw in 2007 van de kliniek en het zusterhuis is er beperkt onderhoud geweest en medio 2018 is de kliniek dan ook grondig gerenoveerd.
BEKIJK PROJECT

Annie Schuitemakliniek Adawso

In Adawso, een marktplaatsje met een paar duizend inwoners, stond een oude kliniek waar ook noodhulp werd gegeven. In 2005/2006 hebben we hier, de grote en mooie Annie Schuitemakliniek Adawso gebouwd..
BEKIJK PROJECT

Hetty Krommert Kliniek annex zusterhuis Akyeremateng

Langs een doorgaande weg van rode klei, vlakbij de ingang van de Akaa Falls (watervallen) is in 2007 de Hetty Krommert Kliniek Akyeremateng gebouwd. Ter nagedachtenis aan zijn vrouw Hetty, heeft Johan..
BEKIJK PROJECT

Behenase Van Zoelen Community Health Clinic

In het dorpje Behenase, ergens midden in de bush is geen stroom en geen stromend water. De huisjes staan rondom de kliniek en de school, maar ook verder van de kliniek maken ze gebruik van de facilite..
BEKIJK PROJECT

De Breij Health Clinic

'Het gebrek aan medische zorg en het geheel ontbreken van faciliteiten heeft ons geïnspireerd om deze kliniek te laten bouwen'


Henk en Wil de Breij
BEKIJK PROJECT

Watervoorziening Hetty Krommert Kliniek- OPGELEVERD!

De Hetty Krommert Kliniek is in 2007 gebouwd en in 2018 gerenoveerd in opdracht van HGF.
BEKIJK PROJECT

Wateropslagtank bij de J.G. Knol School is OPGELEVERD!

De J.G. Knol Technical Vocational School in Adukrom - Akuapem is in opdracht van HGF gebouwd. Bij de start in 2011 zaten er ca. 40 studenten op school.
BEKIJK PROJECT

Behenase kliniek watervoorziening

Het regenwater wordt verzameld van het dak en via de goot en pijpen wordt het opgevangen in een betonnen kelder in de grond.
BEKIJK PROJECT

Pipe born water extension NIFA

Voor de Adukrom Community hebben we vele meters waterleiding aangelegd van NIFA naar de school. Op de foto’s zie je het vervolg van de leiding naar het station. Met hulp van sponsor van Zoelen is de..
BEKIJK PROJECT

Waterpomp in Tadankro

De gemeenschap in Tadankro heeft met een eenvoudige pomp voorziening schoon water ter beschikking waardoor alleen al ziektes van kinderen worden voorkomen. Voor relatief weinig geld kan deze worden aa..
BEKIJK PROJECT

Tadankro Bridge OPGELEVERD!

De Tadankro Bridge is gebouwd over de beek, die vlak achter de Claudia de Breij Kindergarten en Primairy School langs loopt.
BEKIJK PROJECT

Tadankro Kindergarten en Primary School OPLEVERING

BEKIJK PROJECT

Renovatie Tadankro KG en Primary School in UITVOERING!

De Claudia de Breij Tadankro KG en Primary School en Speeltuin worden momenteel gerenoveerd in opdracht van HGF.
BEKIJK PROJECT

Kinder Garten KG Krutiase

12 jaar lang was er hier geen schoolgebouw.
Krutiase was dus een ‘school’, zonder gebouw die in de openlucht onder de bomen werd gehouden.
BEKIJK PROJECT

NIFA Primary School

In Adukrom was maar 1 Primary school, maar er waren wel 2 Junior High Schools. De toestroom op die 2 scholen was te klein, daar gaat de NIFA Primary School dus verandering inbrengen.
BEKIJK PROJECT

Nsutan

Sinds de oprichting van deze Primary school door de Ghana Education Service in 1983 is nooit enig onderhoud gedaan.


Oorspronkelijk was de school helemaal open: geen ramen en deuren en dus konden..
BEKIJK PROJECT

Bepoase methodist primary school

In 2013 mochten we deze kindergarten feestelijk openen en overdragen aan de autoriteiten in Ghana dankzij de speciale projectsponsoring Johan Krommert en Hans Reijnen
BEKIJK PROJECT

J.G. Knol Vocational Institute in Adukrom

In het dorpje Adukrom hebben we een bijzonder project gerealiseerd, namelijk het neerzetten van een technische school, of zoals voorzitter Henk de Breij het noemt: een ambachtsschool. Bijzonder, omdat..
BEKIJK PROJECT

Behenase Primary School

In het dorpje Behenase, ergens midden in de bush is geen stroom en geen stromend water. De huisjes staan rondom de kliniek en de school, maar ook verder van de kliniek maken ze gebruik van de facilite..
BEKIJK PROJECT

Adenya D A Kindergarten

Toen een vriend van onze stichting, John Vrije, afscheid nam bij de woningcorporatie Habion, heeft hij als afscheidscadeau zijn relaties gevraagd te doneren aan de Holland Ghana Foundation. Dankzij di..
BEKIJK PROJECT

Behenase Kinder Garten KG

In het dorpje Behenase, ergens midden in de bush is geen stroom en geen stromend water. De KG en de speeltuin zijn gebouwd naast de Primary School van Behenase.
BEKIJK PROJECT

Claudia de Breij Kindergarten

In de periode van de bouw van de Primary school, kwamen we in gesprek met de dorpsouderen in Tadankro. Hun grootste wens was om de allerkleinsten in het dorp ook naar school te kunnen laten gaan.
En..
BEKIJK PROJECT

Claudia de Breij Primary school Tadankro

Eind 2005 heeft Claudia de Breij met haar band een benefietconcert gegeven.
BEKIJK PROJECT

NATS

De volledige naam is Nana Ankobea Takyiwa School, de school draagt de naam van de overleden vrouw van Joop Knol en ligt in Mampong, een stadje met een kleine 10.000 inwoners.
BEKIJK PROJECT

IK WIL MEEDOEN!

Werk samen met ons en onze eigen vertegenwoordigers mee aan een betere toekomst voor de Ghanese bevolking, vooral die van de kinderen. Zij zijn immers de toekomst.

Bekijk onze pakketten SCHOLING, GEZONDHEID en DRINKWATER, lees over stagemogelijkheden of zet zelf je eigen actie op!

IK DOE MEE! ->