CORONA hulp gevraagd, doneer nu zodat de kinderen in Ghana veilig naar school kunnen

5 ondernemers aan de slag met circulaire innovaties in snelgroeiende steden in Afrika

Gepubliceerd op: 6 augustus 2020 | Gewijzigd op: 18 augustus 20205 ondernemers gaan hun innovaties die bijdragen aan een circulaire economie in Afrika verder uitwerken. Zij doen dit in samenwerking met partijen in Ghana, Marokko en Senegal. De ondernemers dienden een voorstel in voor een duurzame bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouwmaterialen en zwerfafval.


OSKAM V/F, NETICS BV, Searious Business, The Waste Transformers B.V. en Plastic Whale BV begonnen in 2019 met een haalbaarheidsonderzoek en wisten ondanks de coronarestricties dit onderzoek succesvol af te ronden. In deze tijd blijkt een goede samenwerking met partijen ter plaatse extra waardevol te zijn om projecten uit te voeren. Met een budget van maximaal € 200.000 gaan zij de komende 2 jaar samen met lokale partijen hun innovatie ontwikkelen.


In de SBIR in Developing Markets competities zijn projecten gekozen op basis van de volgende criteria:


impact op het thema;
innovatie;
kwaliteit van het project; en
economisch perspectief.
Ook wordt gekeken naar de samenwerking met lokale partners, de gender-aanpak en het betrekken van vrouwen bij de innovaties.


De 5 circulaire innovaties

OSKAM V/F: Cementloze, 100% lokaal gemaakte bakstenen voor energiezuinige woningen
OSKAM en haar partners LEVS en TNO zijn ervan overtuigd dat huisvesting gemaakt van Cementless Compressed Earth Blocks (CCEB), volledig gebaseerd op lokale bronnen, een haalbare en energiezuinige oplossing is voor de groeiende woningvraag in West-Afrika. Door cement en andere materialen die geproduceerd worden bij temperaturen hoger dan 1000°C uit te sluiten én met een door TNO ontwikkeld innovatief bindmiddel, vermindert de impact op kosten en milieubelasting (CO2-uitstoot en ontbossing) sterk. Het projectteam voorziet een toekomst waarin huizen worden gebouwd met alleen lokale middelen door de lokale bevolking met compacte en mobiele machines. Hierdoor verbeteren ook de lokale arbeidsomstandigheden en economie.


NETICS BV: De DrainUpGrader, betaalbare drainagegoten door een circulaire aanpak
Het enorme drainagenetwerk in Accra (Ghana) is in slechte staat vanwege onderbrekingen en verstoppingen. Dit zorgt jaarlijks voor dodelijke overstromingen met miljoenen euro's schade. Er ligt veel afval in de drains met als resultaat stilstaand vervuild water. Dit brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Renovatie gaat traditioneel met betonnen goten. Beton heeft een hoge CO2-footprint en is duur, waardoor renovatie van het hele systeem onbetaalbaar is. Slechts kleine delen worden aangepakt waarbij juist de meest overstromingsgevoelige gebieden met de meest kwetsbare mensen, worden overgeslagen. De DrainUpGrader is een hulpstuk voor een graafmachine waarmee 10x goedkoper en 20x sneller een circulaire drainagegoot van geperste grond wordt gemaakt.


Searious Business: MOSSUP - Moroccan Supermarkets tackling Single-Use Plastics
Het project 'Moroccan Supermarkets tackling Single-Use Plastics' (MOSSUP) biedt oplossingen om het urgente probleem van plasticvervuiling in Marokko aan te pakken. Searious Business werkt samen met retailers en afvalinzamelaars en moedigt hen aan actie te ondernemen om de inzameling en recycling van voedselveilige plastic verpakkingen te verbeteren. Het uiteindelijke doel van het project is tweeledig: het verminderen van plastic afval voor eenmalig gebruik en het verbeteren van het afvalbeheersysteem in Marokko door het opzetten van 2 pilots. Deze pilots zijn gericht op het ontwikkelen van een volledig traceerbaar retoursysteem van plastic flessen en een herbruikbaar voedselcontainerschema voor supermarkten.


The Waste Transformers B.V.: Transforming waste into value in Ghana
In Accra wordt dagelijks tot 3.000 ton afval gegenereerd, waarvan ongeveer 61% organisch afval. The Waste Transformers heeft een on-site, modulaire, kleinschalige anaerobe vergister ontwikkeld op het knooppunt van energie, voedsel en water. Deze zet organisch afval om in energie, voedingsstoffen en water en kan worden geplaatst op diverse locaties (bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen, winkelcentra, markten). Het resultaat is een circulair systeem dat energie levert en een meststof om voedsel te verbouwen.


Plastic Whale BV: Plastic Whale Ghana
Plastic Whale ontwikkelde het concept Smart Waste Center, een innovatie die afvalproblemen aanpakt via een circulaire aanpak. Tijdens dit project zal de innovatieve oplossing worden getest en ontwikkeld in Accra, Ghana. Het Smart Waste Center werkt samen met belanghebbenden uit de hele afvalketen om de gescheiden (huishoudelijke) afvalinzameling te vergroten en hoge materiaalopbrengsten voor recyclingdoeleinden te realiseren door een meer automatische sortering. Het biedt (voornamelijk vrouwelijke) informele afvalinzamelaars een duurzaam bestaan. Er wordt samengewerkt met Europese belanghebbenden om optimaal waarde te creëren uit het verzamelde kunststofafval.


Bron: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/5-ondernemers-aan-de-slag-met-circulaire-innovaties-snelgroeiende-steden-afrika
 

Ik wil ook een bijdrage leveren aan de Holland Ghana Foundation